پرداخت دریافت انتظامی کرمانشاه انسداد حلقه

پرداخت: دریافت انتظامی کرمانشاه انسداد حلقه چاه غیر مجاز هرسین

آخر تب ارزی در بازار مسکن؟

جو روانی با منشأ ارزی در بازار معاملات مسکن فروکش کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در بازار ملک، به شناسایی شواهد چهار گانه از اصلاح نسبی اوضاع طی هفته..

ادامه مطلب

بازار مشتقه زعفران خوب است یا خیر؟ ، ثبات قیمت طلای سرخ در 2 ماه اخیر

عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طلای سرخ ۴ میلیون و ۴۰۰ و حداکثر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هست. علی حسینی عضو شو..

ادامه مطلب