پرداخت دریافت انتظامی کرمانشاه انسداد حلقه

پرداخت: دریافت انتظامی کرمانشاه انسداد حلقه چاه غیر مجاز هرسین

بازار مشتقه زعفران خوب است یا خیر؟ ، ثبات قیمت طلای سرخ در 2 ماه اخیر

عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طلای سرخ ۴ میلیون و ۴۰۰ و حداکثر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هست. علی حسینی عضو شو..

ادامه مطلب